Przejdź do treści

Gospodarowanie odpadami

Składowisko nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych

Nisko- i średnioaktywne odpady promieniotwórcze w Polsce powstają w związku z wykorzystywaniem izotopów promieniotwórczych w badaniach naukowych, przemyśle i medycynie. Ze względu na swoją charakterystykę, wymagają specjalnego postępowania, które pozwoli na skuteczne izolowanie ich od środowiska naturalnego. Za wstępny etap tego postępowania odpowiadają instytuty badawcze, szpitale i inne jednostki, na terenie których zostały wytworzone. Następnie trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, który odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie odpadów do transportu i składowania.  Na końcu, odpady umieszczane zostają w funkcjonującym od ponad 50. lat Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami nt. postępowania z nisko- i średnioaktywnymi odpadami promieniotwórczymi w Polsce.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych

Nowe Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych

Baza wiedzy

Kontakt

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl