Przejdź do treści

Kształcenie kadr

Realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej wymaga odpowiedniego przygotowania kadr, z uwzględnieniem kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz z uwzględnieniem kształcenia i doskonalenia kadry zatrudnionej w instytutach naukowych, przedsiębiorstwach oraz instytucjach realizujących zadania bezpośrednio lub pośrednio związane z rozwojem  energetyki jądrowej. 

Zakładka tematyczna „Kształcenie kadr” zawiera informacje o prowadzonych w Polsce studiach w obszarze związanym z energetyką jądrową – studiach  licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. 

Zamieszczane są tu także informacje dotyczące ważniejszych wydarzeń związanychz kształceniem kadr oraz podstawowe informacje o instytucjach, mających kluczowe znaczenie w procesie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej. 

W zakładce znajdują się także wybrane materiały edukacyjne adresowane do uczniów, studentów i nauczycieli w zakresie tematyki obejmującej energetykę jądrową. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl