Przejdź do treści

Opracowania i analizy

Energetyka jądrowa - aspekt militarny, październik 2017

pobierz plik.pdf

 

Arktyka oczyszcza się ze spuścizny po radzieckich okrętach jądrowych, październik 2017

pobierz plik.pdf

 

Bank paliwa jądrowego MAEA, wrzesień 2017 r.

pobierz plik.pdf

 

Energia jądrowa umożliwia badanie kosmosu, wrzesień 2017 r.

pobierz plik.pdf

 

Polish Industry for Nuclear Energy - katalog polskich przedsiębiorstw z branży jądrowej
pobierz plik.pdf


System zapewnienia jakości w budowie elektrowni jądrowych - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw
pobierz plik.pdf


Konstrukcje stalowe obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw
pobierz plik.pdf


Rurociągi klasy 1,2,3 w elektrowniach jądrowych - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw
pobierz plik.pdf

 

Broszura "Atom. Promieniowanie. Energia. Fakty i Mity", sierpień 2017

pobierz plik.pdf

 

Wypalone paliwo jądrowe - do recyklingu?, lipiec 2017

pobierz plik.pdf

 

Morskie elektrownie jądrowe - gdy nie można zbudować na lądzie, czerwiec 2017

pobierz plik.pdf

 

Aktualizacja analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii, grudzień 2016

pobierz plik.pdf

 

Małe reaktory modułowe - alternatywa dla dużych obiektów jądrowych czy ich uzupełnienie? maj 2017

pobierz plik.pdf

 

Uran - źródło energii na setki lat, kwiecień 2017

pobierz plik.pdf

 

Energetyka jądrowa na świecie, marzec 2017

pobierz plik.pdf

 

10. Program jądrowy w Federacji Rosyjskiej, styczeń 2017

pobierz plik.pdf

 

9. Reaktory jądrowe IV Generacji. Program jądrowy w Stanach Zjednoczonych, styczeń 2017

pobierz plik.pdf

 

8. Jądrowy cykl paliwowy, styczeń 2017

pobierz plik.pdf

 

7. Program jądrowy w Republice Korei. Program jądrowy w Chinach, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

6. Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Udział polskiego przemysł, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

5. Wydobycie i produkcja uranu. Program jądrowy na Ukrainie, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

4. Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie lokalnym, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

3. Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Zatrudnienie, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

2. Program jądrowy we Francji. Program jądrowy w Wielkiej Brytanii, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

1. Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie gospodarki narodowej, styczeń 2017

pobierz plik .pdf

 

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa, wrzesień 2011

pobierz plik .pdf

 

Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej po powrocie Niemiec do decyzji o zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowych do roku 2022

pobierz plik .pdf

 

IAEA Mission to Support the Self-Assessment of Poland National Nuclear Infrastructure - End-Of-Mission Report

pobierz plik .pdf

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl