Przejdź do treści

Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

O planowanych szkoleniach i konferencjach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy na stronę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na której znajdują się informacje na temat aktualnych szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych w ramach tego Programu.

 

Zrealizowana konferencja:

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka” organizowana przez Ministerstwo Energii.

Zakończone szkolenia:

Szkolenia organizowane w 2017 roku:

  • Szkolenie z zakresu nieprawidłowości i nadużyć w projektach unijnych skierowanego do beneficjentów I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Cztery edycje szkolenia odbyły się w Warszawie w październiku 2017 r.
  • Szkolenie z obsługi SL2014 dla beneficjentów I i VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Trzy edycje szkolenia odbyły się w Warszawie w październiku 2017 r.
  • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Dwie edycje szkolenia odbyły się w Warszawie w październiku 2017 r.
  • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Trzy edycje szkolenia odbyły się w czerwcu 2017 roku w Warszawie.
  • Szkolenie z zakresu obsługi SL2014 dla beneficjentów I i VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Trzy edycje szkolenia odbyły się w czerwcu 2017 r. w Warszawie.

Szkolenia organizowane w 2016 roku:

  • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Dwie edycje szkolenia odbyły się w listopadzie 2016 roku w Warszawie.
  • Szkolenie z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3. I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka. Dwie edycje szkolenia odbyły się w czerwcu 2016 roku w Warszawie.
  • Szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiS 2014-2020. Cztery edycje szkolenia odbyły się w czerwcu, lipcu, wrześniu i listopadzie 2016 roku w Warszawie.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl