Przejdź do treści

Programy regionalne dla Śląska i Małopolski

1. Informacja dla Rady Ministrów o programach łagodzenia w regionie śląskim i małopolskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
(zobacz >>)

2. Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
(zobacz >>) 

3. Zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego.
(zobacz >>)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl