Przejdź do treści

Raporty i opracowania

Studium wykonalności projektu instalacji  do produkcji paliw gazowych i płynnych  z węgla kamiennego
(pobierz plik .pdf)

Raport z oceny bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego przyjęty 24 kwietnia 2007 r. przez Radę Ministrów
(pobierz plik .pdf)
(zobacz informację prasową >>)

Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla

Tom 1
Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego


Tom 2
Ekoefektywność technologii czystego spalania węglaRaport Zespołu ekspertów powołanego 30 stycznia 2003 r. przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej związanego z realizacją postanowień porozumienia podpisanego w dniu 11 grudnia 2002 r. w sprawie restrukturyzacji górnictwa w latach 2003-2006
(zobacz >>)

Badania ankietowe górników, którzy skorzystali z oferty górniczego pakietu socjalnego. (zobacz >>)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl