Przejdź do treści

"Innowacje dla energii" - zgłoszenia

Dlaczego stawiamy na innowacje?

Zachodzące w skali globalnej procesy ekonomiczne, rozwój trendów technologicznych i nowych modeli biznesowych sprawiają, że dziś bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do łatwej i taniej energii stają się obszarami kluczowymi dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności światowych gospodarek. Te zmiany to również dla Polski szansa na rozwój obszaru energii, przedsiębiorczości oraz wzmocnienie wzrostu gospodarczego. Wymaga to jednak ścisłej współpracy administracji z przedstawicielami środowisk zaangażowanych w rozwój sektora - przede wszystkim środowiskiem polskiej nauki oraz przedsiębiorcami.

Dlatego opracowując strategie rozwoju polskiej energetyki, wdrażając działania, które mają rozwijać ten sektor, Ministerstwo Energii uważnie wsłuchuje się nie tylko w głosy decydentów i przedstawicieli branży, lecz chce również intensywnie współpracować z Państwem - obywatelami zainteresowanymi energią i energetyką. W związku z tym, że często zwracają się do nas Państwo z propozycjami nowoczesnych projektów, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych oraz inicjatywami, chcielibyśmy ułatwić Państwu kontakt z nami. Dlatego uruchomiliśmy specjalny formularz "Innowacje dla energii", na który mogą Państwo nadsyłać swoje pomysły. Przyjrzą się im specjaliści z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii (DIT).

Jak skorzystać z formularza?

Aby możliwe było przeprowadzenie szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań, ich rzetelna i obiektywna ocena oraz dokonanie selekcji i wyłonienie projektów najbardziej interesujących dla dalszej współpracy, podjęta została decyzja o konieczności wprowadzenia ustandaryzowanego opisu projektu, jego podstawowych parametrów i stanu zaawansowania, tzw. fiszki projektowej.

Udostępniamy Państwu ten dokument z prośbą o wnikliwe  zapoznanie się z treścią opisu i zawartością fiszki projektowej oraz oczekujemy przedstawienia rozwiązań i dokonań w tej ustandaryzowanej formie.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż dokonanie zgłoszenia nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych Ministerstwa Energii wobec osoby dokonującej zgłoszenia.

Mamy nadzieję, że jak najwięcej spośród przesłanych do nas za pomocą fiszki projektów zostanie rozwinięte i znajdzie swoje zastosowanie rynkowe.

Poniższe zgłoszenie: 

  • ma charakter dobrowolny;
  • nie stanowi informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.);
  • nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Dziękujemy za dokonane zgłoszenia. Ministerstwo Energii zastrzega sobie prawo, aby spośród zgłoszonych propozycji dokonać wyboru projektów, w stosunku do których podjęte zostaną przez ME dalsze działania.  

WAŻNE: wszystkie pola (poza 6 i 9) są obowiązkowe. Proszę wypełnić w poniższych polach w języku polskim przynajmniej połowę wskazanej liczby znaków. 

1. Podmiot zgłaszający projekt
1) osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia:
2) inny podmiot niż osoba fizyczna:
4. Cele projektu (należy opisać minimum cel główny – do 600 znaków)
Jeżeli projekt objęty jest ochroną przewidzianą w przepisach prawa własności przemysłowej lub konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., bądź stanowi przedmiot zgłoszenia do uzyskania ochrony na podstawie powyższych przepisów - prosimy o wskazanie dokładnych danych.
Informacje powinny dotyczyć tego samego problemu. Całość nie powinna przekraczać 800 znaków.
Proszę wymienić działania w odniesieniu do: Programu wsparcia innowacji; Partnerów naukowych; Partnerów z przedsiębiorstw energetycznych (do 1000 znaków).
Opcjonalnie innych osób kluczowych dla jego realizacji (do 800 znaków).

* - pole obowiązkowe

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl