Przejdź do treści

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć

Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 udostępniony został formularz służący do informowania o występujących nieprawidłowościach lub nadużyciach w projektach współfinansowanych w ramach Programu. Narzędzie to zostało przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju celem zwalczania nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z artykułem 125 pkt 4 (c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., państwa członkowskie zobowiązane są do zwalczania nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Projekty powinny zostać realizowane w jawny, etyczny i przejrzysty sposób. Zaproponowane narzędzie przyczyni się do prawidłowej realizacji projektów.

Informacje o występujących nieprawidłowościach lub nadużyciach w projekcie powinny zostać przekazane przez przedstawicieli Instytucji Wdrażających oraz przez podmioty zaangażowane w realizację projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużycia należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych w publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl