Przejdź do treści

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych w 2017 roku naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym i pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym i pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 2016 roku

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl