Przejdź do treści

Sprawozdania

2016 rok

Sprawozdanie Ministra Energii z wyników monitirowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

(pobierz plik.pdf)

2015 rok

Sprawozdanie Ministra Energii z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

(pobierz plik.pdf)

2014 rok

Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

(pobierz plik.pdf)

2013 rok

Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(pobierz plik .pdf)  (pobierz plik.pdf) 

Gas supply security monitoring result report for the period between January 1, 2013 and December 31, 2013.

(pobierz plik.pdf)

2012 rok

Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

(pobierz plik .pdf)

Report on the result of monitoring the security of gaseous fuel supply for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012

(pobierz plik .pdf)

2011 rok

Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

(pobierz plik.pdf)

2010 rok

Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

(pobierz plik .pdf)

Sprawozdanie z realizacji polityki dla przemysłu gazu ziemnego - 2010 r.

(pobierz plik .pdf)

Report on the results of monitoring the security of gaseous fuel supply for the period from 1 January 2010 to 31 December 2010

(pobierz plik .pdf)

2009 rok

Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

(pobierz plik .pdf)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny wraz z załącznikiem.

Obwieszczenie:

(pobierz plik.pdf)

Załącznik:
(pobierz plik .pdf)

(pobierz plik.pdf)

2008 rok

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny.

(pobierz plik.pdf)

2007 rok

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny.

(pobierz plik.pdf)

Sprawozdanie z realizacji dokumentu "Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce" przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 6 lutego 2007 r.

(pobierz plik pdf)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl