Przejdź do treści

   

Wiceminister Kurtyka o europejskim rynku gazu ziemnego

30.08.2016

Wiceminister energii Michał Kurtyka, towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w czasie odbywającego się w dniach 25 – 26 sierpnia 2016 r. w Chorwacji Forum Państw Trójmorza - Wzmacniając Europę: Łącząc Północ z Południem (Dubrovnik Forum 2016, Strenghtening Europe: Connecting North and South).

Więcej

Porządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego

Porządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego

03.08.2016

Nowelizacja prawa energetycznego oraz szeregu innych ustaw związanych z paliwami ciekłymi i gazowymi ma na celu przywrócenie zasad uczciwej konkurencji na rynkach tych paliw. Efekt ten ma zostać osiągnięty poprzez ograniczenie występującej w sektorze paliw ciekłych szarej strefy oraz likwidację zwolnień z utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Więcej

Wiceminister Kurtyka na nieformalnym spotkaniu ministrów UE ds. energii w Bratysławie

Wiceminister Kurtyka na nieformalnym spotkaniu ministrów UE ds. energii w Bratysławie

15.07.2016

Ceny energii w kontekście konkurencyjności przemysłu oraz rola LNG we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego UE to główne tematy nieformalnego spotkania ministrów UE ds. energii, w którym wziął udział wiceminister energii Michał Kurtyka. Spotkanie zorganizowane przez słowacką prezydencję w Radzie UE odbyło się 12-13 lipca 2016 r.. w Bratysławie.

Więcej

Monitorowanie sytuacji na rynku paliw w Polsce

Monitorowanie sytuacji na rynku paliw w Polsce

09.05.2016

Ministerstwo Energii prowadzi monitoring bezpieczeństwa zaopatrzenia krajowego rynku w paliwa. Najważniejszych dane dotyczące sektora naftowego i paliwowego w Polsce będą publikowane raz w miesiącu. Pierwszy raport dostępny jest na stronach internetowych ME.

Więcej

Polski rynek gazu coraz bliżej liberalizacji

Polski rynek gazu coraz bliżej liberalizacji

26.04.2016

Zmniejszenie barier prawnych dla liberalizacji rynku gazu w Polsce to główny cel przygotowanego przez ME projektu zmiany Prawa energetycznego, który wprowadza stopniową rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego przez Prezesa URE. Projekt 25 kwietnia 2016 r. został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Więcej

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Minister Tchórzewski z wizytą w Gdańsku

20.04.2016

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 20 kwietnia 2016 r. odwiedził terminal naftowy w Gdańsku oraz Naftoport. Spotkał się także z Zarządem Energa S.A. Rozmowy dotyczyły planów rozwoju spółki.

Więcej

Polsko-duńskie rozmowy energetyczne

Polsko-duńskie rozmowy energetyczne

19.04.2016

Współpraca Polski i Danii w dziedzinie energii to główny temat spotkania Premierów Beaty Szydło i Larsa Løkke Rasmussena. Rozmowy odbyły się 18 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Materiał filmowy

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl