Przejdź do treści

Ropa i gaz

Ministerstwo Energii wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesji

16.12.2016

Ministerstwo Energii informuje, że 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Więcej

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Minister Tchórzewski: Intensyfikujemy nasze działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu

26.10.2016

Decyzja KE w sprawie Gazociągu Opal spowoduje, że będziemy musieli zintensyfikować działania w zakresie realizacji Korytarza Norweskiego. Naszym celem jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu  – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, 22 października 2016 r.

Więcej

Wiceminister Kurtyka: Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu pozwoli na powstanie konkurencyjnego rynku w Polsce i w regionie

13.10.2016

Perspektywy rozwoju rynku gazu w Europie Centralnej i Środkowo-Wschodniej oraz kierunki rozwoju infrastruktury do odbioru LNG z terminala w Świnoujściu to tematy poruszane  podczas konferencji pt. „Polska: brama dla dostaw LNG z USA do Europy Środkowo-Wschodniej”. W wydarzeniu, które odbyło się 12 października 2016 r. w Warszawie, udział wziął wiceminister energii Michał Kurtyka.

Więcej

Wiceminister energii Michał Kurtyka

Wiceminister Kurtyka z wizytą w Algierii

03.10.2016

Rozwój infrastruktury energetycznej daje szansę na realną dywersyfikację źródeł dostaw. Polski terminal regazyfikacyjny w Świnoujściu ma dla Polski ogromne znaczenie związane z bezpieczeństwem energetycznym – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas Konferencji Ministerialnej Międzynarodowego Forum Energetycznego w Algierii.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl