Przejdź do treści

Ropa i gaz

Polskie projekty gazowe wsparte kwotą ponad 750 mln euro

Polskie projekty gazowe wsparte kwotą ponad 750 mln euro

17.07.2015

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła wsparcie dla 9 polskich projektów gazowych na ponad 750 mln euro (ponad 3 131 mln zł). Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, za realizację której odpowiada Minister Gospodarki.

Więcej

Wiceminister gospodarki Andrzej Dycha

Międzynarodowa Karta Energetyczna podpisana

20.05.2015

- Międzynarodowa Karta Energetyczna to nie tylko wyznacznik zmieniającej się globalnej architektury w sektorze energii, ale również narzędzie do dalszej promocji zasad funkcjonowania sektora, w szczególności w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha podczas sesji plenarnej Konferencji Ministrów ds. Energii, która odbyła się 20 maja 2015 r.  w Hadze. W trakcie spotkania uczestnicy podpisali Międzynarodową Kartę Energetyczną.

Więcej

Traktat Karty Energetycznej

Traktat Karty Energetycznej

19.05.2015

Traktat Karty Energetycznej jest obecnie jedyną prawnie wiążącą umową międzynarodową o zasięgu globalnym, która w pełni reguluje kwestie energetyczne. Ustanawia ona ramy dla współpracy międzynarodowej między krajami Eurazji, w szczególności w celu rozwijania ich potencjału energetycznego, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla UE oraz poprawy klimatu inwestycyjnego w obszarze energetyki w państwach – sygnatariuszach Traktatu.

Więcej

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz

Polsko-czeskie memorandum w sprawie wsparcia połączenia gazowego podpisane

20.04.2015

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz i wiceminister przemysłu i handlu Pavel Solc podpisali 20 kwietnia 2015 r. memorandum o współpracy Polski i Czech w sprawie wsparcia dla realizacji połączenia gazowego pomiędzy oboma państwami. Wydarzenie miało miejsce podczas polsko - czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w Pradze pod przewodnictwem  Premier RP Ewy Kopacz i Premiera Czech Bohuslava Sobotki.

Więcej

wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz

Wiceminister Tomczykiewicz: zmiany na rynku gazu wymagają dostosowania prawa

26.03.2015

- Rozporządzenie dywersyfikacyjne wymaga dostosowania do zmian jakie zachodzą na rynku gazu. Naszą intencją jest, aby weszło ono jak najszybciej w życie. W chwili obecnej projekt rozporządzenia znajduje się w konsultacjach międzyresortowych i konsultacjach społecznych, które potrwają do 2 kwietnia 2015 r. – mówi wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.

Więcej

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik

Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach ukończona

17.03.2015

- Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach jest bardzo ważna dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Cieszę się również, że udało nam się ją wesprzeć środkami europejskimi – powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji zamykającej realizację projektu Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice, która odbyła się 17 marca 2015 r. w Trzebnicy.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl