Przejdź do treści

Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 12.12.2016 - 18.12.2016

ikonka żarówka z drzewkiem w środku

W minionym tygodniu tematyka Odnawialnych Źródeł Energii była poruszana w 1116 informacjach  (158 – prasa, 942 – internet, 16 – rtv).

Dziennikarze podali do wiadomości, że ME wraz z resortami środowiska i rozwoju, będzie organizowało programy pilotażowe klastrów energii:
"Ministerstwo energii, wraz z resortami środowiska i rozwoju, będzie organizowało programy pilotażowe klastrów energii - zapowiedział w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski. - Tam gdzie jest zainteresowanie, gotowość by przeznaczyć na to trochę pieniędzy, jesteśmy gotowi z resortem środowiska i rozwoju pomóc w pilotażach - powiedział Tchórzewski podczas konferencji nt. koncepcji klastrów energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (...) Resort energii uważa, że klastry energii są fragmentem długofalowego myślenia o energetyce odnawialnej i mogą być bodźcem do prowadzenia biznesu na terenach słabo zurbanizowanych.(...) Jak mówił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, Polsce zależy na wzroście udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Klastry mogą - jego zdaniem - rozwiązać problem niestabilności źródeł odnawialnych". (wnp.pl, 16.12.2016, "ME zapowiada programy pilotażowe dla klastrów energii")

Media poinformowały o emisji obligacji Green Bonds:
"W poniedziałek resort finansów poinformował o emisji obligacji Green Bonds na kwotę 750 mln zł. (...) takie obligacje mają być emitowane regularnie raz na rok, a środki w ten sposób pozyskane mają trafić między innymi na rozwój OZE. - Chcielibyśmy pojawiać się na tym rynku regularnie, z częstotliwością raz na rok - mówi cytowany przez dziennik wiceminister finansów Piotr Nowak. Jednocześnie Nowak zaprzecza w dzienniku spekulacjom medialnym jakoby środki uzyskane z emisji miały być przeznaczone na wsparcie zakupu przez Eneę Elektrowni Połaniec lub modernizację bloku na biomasę w tej elektrowni. Jak tłumaczy wiceminister środki z emisji mają będą wydane głównie na modernizację infrastruktury kolejowej, co ma doprowadzić do ograniczenie emisji spalin przez samochody w komunikacji między miastami". (cire.pl, 14.12.2016, "Zielone obligacje co rok. Między innymi na OZE")

Przedstawiono stanowisko PSEW dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej:
"– Aby spełnić cele unijnej polityki energetycznej, konieczne jest ponowne otwarcie Polski na rozwój energetyki wiatrowej. Przez ostatnie 10 lat zbudowany został potencjał OZE będący w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh. Wciąż więc jesteśmy daleko, a wdrożenie systemu aukcyjnego zahamowało inwestycje w OZE na półtora roku – komentuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. (...)  Zdaniem Stowarzyszenia, dane dotyczące mocy zainstalowanej w sektorze OZE przytaczane w analizach rządowych nie obrazują w pełni skali problemu".  (gramwzielone.pl, 16.12.2016, "PSEW: Polska nie spełni celu OZE na 2016 r.")

Komentowano raport PAIiIZ poświęcony energetyce wiatrowej:

"Wśród odnawialnych źródeł energii to elektrownie wiatrowe są obecnie głównym źródłem energii elektrycznej. Z raportu PAIiIZ poświęconego energetyce wiatrowej w Polsce wynika, że konwencjonalne elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny wyprodukowały 86 procent energii elektrycznej w roku 2014. Największy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej ma Polska Grupa Energetyczna (37,9proc. – dane za rok 2014), następnie TAURON Polska Energia (10,8proc), Enea (8,9proc.) i EDF (8,8proc.). Za resztę produkcji energii odpowiadają takie firmy jak PAK, GDF SUEZ, Dalkia, CEZ, PGNiG, Fortum i Energa. Całkowita produkcja energii elektrycznej wyniosła 156,6 TWh. To o 3,7 proc. mniej niż w roku poprzednim. Jednak, jak zauważają autorzy badania, zmianie uległa struktura wytwarzania energii. Wzrost wytwarzania energii elektrycznej odnotowano jedynie w przypadku produkcji energii z wiatru. Wyniósł on 23,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego". (Rzeczpospolita, 13.12.2016, str. 2, "Potężna siła wiatru")

Dyskutowano na temat zaakceptowania przez KE francuskiego systemu wsparcia adresowanego do kilku technologii OZE:
"Komisja Europejska przedwczoraj zaakceptowała francuski system wsparcia adresowany do kilku technologii OZE. Komisja Europejska uznała, że francuski system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, zaznaczając, że ma on służyć osiągnięciu celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu. Francja do 2020 r. powinna zwiększyć udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej do 23 proc. Francuzi notyfikowali regulacje dotyczące wsparcia OZE w czterech obszarach, zakładając przyznanie producentom zielonej energii taryf gwarantowanych (feed-in tariffs) lub premii ponad cenę rynkową energii (top-up payment). Chodzi o wsparcie źródeł geotermalnych, instalacji biogazowych o mocy do 500 kW, elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, a także farm wiatrowych, w przypadku których inwestorzy mieli aplikować o wsparcie w tym roku". (cire.pl, 14.12.2016, "KE akceptuje francuski system wsparcia dla OZE")

Przytoczono opinię Grzegorza Wiśniewskiego nt.współspalania biomasy z węglem:
"Aukcje OZE w proponowanym przez resort energii kształcie wspierają współspalanie biomasy z węglem – podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku określi perspektywę miksu energetycznego na najbliższe kilkanaście lat. Zdaniem prezesa IEO w efekcie może to doprowadzić do kryzysu na rynku OZE, a po 2020 roku Polska straci niezależność energetyczną. – Obecnie trwa pierwszy etap konsultacji, mamy projekt rozporządzenia Rady Ministrów o wolumenach aukcyjnych w czterech z siedmiu koszyków i w trzech koszykach dotyczących istniejących instalacji, które mogą przejść z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego, co oznacza podniesienie ceny energii i kosztów dla nas, i brak respektowania zaufania inwestorów do systemu, który istniał. Mamy też cztery koszyki dla nowych inwestycji. W sumie mowa jest o 18 mld zł, które w przyszłym roku mają zostać zakontraktowane – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Grzegorz Wiśniewski". (biznesalert.pl, 16.12.2016, "Wiśniewski: Aukcje OZE wspierają współspalanie biomasy z węglem")

Media zwracały uwagę na propozycje Brukseli dotyczące udziału biopaliw pierwszej generacji:
"Projekt wymaga od państw UE odejścia od biopaliw I generacji (z surowców rolniczych jak np. biodiesel z oleju rzepakowego czy bioetanol z kukurydzy) w kierunku zaawansowanych biopaliw II generacji jak np. ze śmieci czy odpadów rolniczych. Pojawiła się wstępna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zmniejszenia udziału biopaliw z surowców rolniczych (biopaliwa I generacji) w transporcie w latach 2020-2030 z 7 proc. 2021 roku do 3,8 proc. w 2030. Oznaczałoby to korektę tzw. Dyrektywy Biopaliwowej (RED). Ograniczenie byłoby stopniowe, czyli o 0,3 proc. rocznie do 2025 roku, a potem o 0,4 proc. rocznie w latach 2026-2030 roku. Projekt wymaga od państw członkowskich odejścia od biopaliw I generacji (z surowców rolniczych jak np. biodiesel z oleju rzepakowego czy bioetanol z kukurydzy) w kierunku zaawansowanych biopaliw II generacji jak np. ze śmieci czy odpadów rolniczych". (agropolska.pl, 14.12.2016, "Bruksela proponuje ograniczenie udziału biopaliw pierwszej generacji")

Pisano o planach wybudowania przez Apple farm wiatrowych w Chinach:
"Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Apple wchodzi na chiński rynek wiatrowy. W tym celu amerykański potentat nawiązał współpracę z największym chińskich producentem elektrowni wiatrowych. Apple i Goldwind utworzyły joint venture, w ramach którego będą wspólnie realizować projekty wiatrowe w Chinach, a Goldwind sprzeda Amerykanom 30 proc. w swoich spółkach zajmujących się dewelopmentem projektów wiatrowych. Współpraca zakłada też sprzedaż energii z wspólnych farm wiatrowych do chińskich oddziałów i poddostawców Apple. W ten sposób Apple realizuje swój cel przejścia na zasilanie w 100-procentach energią ze źródeł odnawialnych. Dla Apple to kolejny ruch na chińskim rynku OZE. W ubiegłym roku firma z Doliny Krzemowej zapowiedziała budowę w Państwie Środka farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 MW oraz przedstawiła plan zakontraktowania energii z chińskich elektrowni OZE o łącznej mocy 2 GW". (cire.pl, 14.12.2016, "Apple zbuduje farmy wiatrowe w Chinach")

Media o OZE nr 50

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl