Przejdź do treści

Zestawienie dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii na rok 2017.

ikonka słońce, chmury i panele

Platforma ZE przedstawia zestawienie dotacji na 2017 r. w ramach realizacji obowiązku udostępniania informacji oraz zapewnienia dostępu do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysokoefektywnych technologii wynikającego z art. 132 i 134 ustawy o OZE.

Materiał nt. dostępnych dotacji został przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o., podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważona Energia.

Przedmiotowe zestawienie to dokument zawierający opis dostępnych dotacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii w roku 2017 w ramach:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020;
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

wraz z wyszczególnieniem planowanych terminów naborów, katalogu uprawnionych beneficjentów oraz kwalifikowanych typów projektów.

Dotacja dla OZE na 2017

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl