Przejdź do treści

Konferencja "Drugie życie budynków"

ikonka ze strzałkami po okręgu

Całodniowa konferencja, która odbędzie się 7 września w hotelu Bristol, jest pierwszym wydarzeniem w Polsce, w czasie którego problem rewitalizacji i nadawania istniejącej zabudowie nowego życia oraz funkcji będzie omówiony tak szeroko i kompleksowo.

Nowym trendem na rynku nieruchomości w Polsce jest modernizacja istniejących budynków (biur, centrów handlowych, hoteli) oraz rewitalizacja całych fragmentów zabudowy miejskiej. To odpowiedź na coraz większe trudności w pozyskaniu atrakcyjnych gruntów, ale też podążanie za ideą zrównoważonego budownictwa, które premiuje nadawanie nowego życia istniejącej już zabudowie miast.

W PROGRAMIE:

Panele, dyskusje, trendy / Case study / Networking /
Spotkanie w gronie: deweloperów, architektów, samorządów, firm doradczych

Serdecznie zapraszamy http://drugiezyciebudynkow.pl/

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl