Przejdź do treści

Grupa ENERGA i TAURON Polska Energia z nowymi źródłami finansowania

minister energii Krzysztof Tchórzewski

Podczas tegorocznej XXVII edycji Forum w Krynicy spółki nadzorowane przez Ministerstwo Energii podpisały umowy na finansowanie hybrydowe. TAURON Polska Energia zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), a Grupa ENERGA z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

- Poszukiwanie nowych możliwości finansowania inwestycji świadczy o długofalowym myśleniu kierownictwa spółek – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. - Nowe możliwości finansowania inwestycji, jakie dają podpisane umowy, to szansa na rozwój. Minister podkreślał również, że to kolejny sposób na zróżnicowanie źródeł finansowania projektów obu spółek.

W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy, 5 września 2017r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld EUR na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym. Grupa Energa z tej puli otrzymała 250 mln euro na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce.

Z kolei umowa na finansowanie o wartości 400 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a TAURON Polska Energia została zawarta 6 września 2017 r. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl