Przejdź do treści

Zasoby energetyczne ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i Dyrektywy INSPIRE

Ikonka przedstawiająca wykres odnawialnych źródeł energii

W nawiązaniu do współdziałania Głównego Geologa Kraju z Ministrem Energii rozpoczęto działania zebrania i przekazania informacji o bazach danych przestrzennych (zbiorach danych przestrzennych), w których są gromadzone informacje na temat energetycznych zasobów odnawialnych i odpadowych.

Przez odnawialne i odpadowe zasoby energetyczne rozumie się m.in.:

- Biogaz

- Energia geotermalna,

- Energia wodna,

- Odpady przemysłowe,

- Płynne biopaliwa,

- Odpady komunalne,

- Energia słoneczna fotowoltaiczna,

- Energia słoneczna termalna,

- Stała biomasa,

- Energia wiatrowa.

 

W związku z powyższym prosimy o podanie:

1. Nazwy bazy danych przestrzennych,

2. Krótkiego opisu bazy,

3. Danych kontaktowych do właściciela zasobu (instytucji prowadzącej bazę),

4. O ile to możliwe danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za bazę (opiekuna lub architekta danych),

5. Klasy dostępności danych zgromadzonych w bazie, tzn. czy są to dane otwarte, gospodarcze, niejawne lub o nie określonym statusie.

6. Informacji czy dane z bazy zostały udostępnione przez usługi sieciowe INSPIRE takie jak:

a)      Usługa przeglądania WMS (Web Map Service),

b)      Usługa pobierania WFS (Web Feature Service),

c)      Usługa wyszukiwania CSW (Catalog Service Web) lub metadane zgodne z profilem metadanych INSPIRE

Informacje te posłużą do przypisania tych zbiorów (baz) danych przestrzennych do tematu Zasoby energetyczne zdefiniowanego w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej i Dyrektywie INSPIRE. W przypadku zidentyfikowania baz danych o wskazanych wyżej zakresach, proszę o przesłanie stosownych informacji na adres mailowy maciej.witkowski@me.gov.pl.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl