Przejdź do treści

1 listopada 2017r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu

Zdjęcie do informacji

Nowe rozporządzenie ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego weszło w życie 1 listopada 2017r. Dokument wprowadza obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych, istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów Unii Europejskiej.

Nowe przepisy zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 12 września 2017 r. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 października 2017r.

Dokument wprowadza szereg nowych rozwiązań służących wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w wymiarze europejskim. W przypadku uzasadnionych podejrzeń Komisja Europejska będzie miała prawo do wglądu do każdej umowy zawartej na dostawę gazu, przy jednoczesnej zagwarantowanej poufności kontraktów komercyjnych. Rozporządzenie zawiera również prawnie wiążący mechanizm solidarności i zharmonizowaną na poziomie unijnym listę odbiorców chronionych. Zobowiązuje także państwa członkowskie do współpracy regionalnej przy dokonywaniu oceny zagrożeń, przygotowywaniu działań zapobiegawczych i planów kryzysowych.

 

infografika SoS

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl