Przejdź do treści

PGE podejmuje współpracę z samorządami w zakresie wdrażania elektromobilności

Elektromobilność

PGE w promocji elektromobilności stawia intensywne działania z jednostkami samorządu terytorialnego. Grupa podpisała m.in. listy intencyjne z kilkoma miastami dotyczące współpracy przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-mobility”.

Grupa PGE na terenie całej Polski inicjuje rozmowy z władzami samorządowymi w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-mobility”. Kluczowymi punktami projektu są rozbudowa publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych. PGE nie wyklucza również utworzenia w przyszłości publicznego systemu car-sharingu i bike-sharingu wykorzystującego samochody i rowery zasilane energią elektryczną.

PGE poza rozwijaniem infrastruktury ładowania chce również współtworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. Najbardziej zaawansowaną fazę projekt osiągnął w Łodzi, gdzie PGE uruchomi wkrótce sześć szybkich, publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych.

Więcej informacji:

Grupa PGE

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl