Przejdź do treści

Plany KE: UE światowym liderem w dziedzinie ekologicznie czystych pojazdów

Elektromobilność

Komisja Europejska 8 listopada 2017 r. zaproponowała wprowadzenie nowych norm emisji CO2 generowanych przez samochody osobowe oraz dostawcze.

Zgodnie z analizami KE, ilość dwutlenku węgla wytwarzanego przez nowe samochody musi zostać zredukowana o 30 proc. do 2030 r. względem limitu emisji przewidzianego na 2021 r. Według norm obowiązujących od 2021 r. nowe samochody sprzedawane na terenie Wspólnoty będą mogły wytwarzać maksymalnie 95 g CO2 na km. Każdy gram CO2 odstępstwa od ustalonego limitu będzie obciążony karą w wysokości 95 euro od każdego nowego pojazdu zarejestrowanego w państwach członkowskich UE.

Pakiet nowych regulacji przewiduje ponadto stymulowanie w ramach sektora transportowego rozwoju: nowoczesnych technologii, innowacji, nowych modeli biznesowych oraz infrastruktury dla samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi, w tym pojazdów elektrycznych.

Więcej informacji:

The Commission adopts the Mobility and Climate Change package

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl