Przejdź do treści

Wiceminister Piotrowski: Konieczne jest inwestowanie w rozwój czystych technologii węglowych

Wiceminister Andrzej Piotrowski

- Ścieżkę polskiej transformacji energetycznej w kierunku wysokoefektywnym i niskoemisyjnym należy rozpatrywać w kategoriach szans rozwojowych – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski otwierając III Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla. Spotkanie odbyło się 19 grudnia 2017 roku w Warszawie.

- Poprzez rozwój zaawansowanych technologii energetycznych, w tym Czystych Technologii Węglowych (CTW) Polska ma szansę unowocześnić swoje zaplecze technologiczne, poprawić bezpieczeństwo energetyczne, stworzyć wiele miejsc pracy, a jednocześnie optymalnie wykorzystywać krajowe zasoby energetyczne – przekonywał wiceminister Piotrowski. Dodał, że najlepszym przykładem zastosowania wysokosprawnych technologii produkcji energii elektrycznej z węgla jest oddanie do eksploatacji bloku parowego na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice budowanego przy współudziale japońskiej firmy.

Wiceminister podkreślił również, że inwestycje w nowe i mniej emisyjne jednostki wytwórcze (m.in. Kozienice, Opole, Jaworzno, Turów) oraz modernizacja wyeksploatowanych bloków energetycznych przyczyniają się do zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy w systemie. – Tym samym gwarantują bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju przy uwzględnieniu wymagań środowiskowych – powiedział.

Zwrócił ponadto uwagę na znaczenie polsko-japońskiej współpracy dwustronnej w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem czystych technologii węglowych. - Wychodząc naprzeciw realiom i wymaganiom rynkowym aktywnie wspieramy nowe technologie energetyczne, czego wyrazem jest program Innowacje dla Energetyki, Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych – przypomniał.    

W seminarium wzięli udział polscy i japońscy prelegenci, reprezentanci sektora publicznego i prywatnego oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Dyskutowano o rozwoju czystych technologii węglowych, w tym o ograniczeniu wpływu energetyki węglowej na środowisko, produkcji paliw alternatywnych i zgazowaniu węgla.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl