Przejdź do treści

Kolejne projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020

Flaga Unii Europejskiej

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie rekomendowane są do dofinansowania dwa projekty, które zostały złożone w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów wynosi  380 704 509,05 zł.

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO WSPARCIA ZŁOŻONE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2 – WSPIERANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYŁĄCZANIE JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-20120

 

1. Nazwa Wnioskodawcy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Tytuł projektu: Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji
w tym ciągu liniowym

Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN: 243 905 291,43 zł

2. Nazwa Wnioskodawcy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Tytuł projektu: Budowa linii Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN: 136 799 217,62 zł

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl