Przejdź do treści

Realizacja projektu „ EMPI – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE WG STANDARDU EN ISO 50001"

ikonka z instalacjami oze

Narodowa Agencja Poszanowania Energii wraz z Norweskim Partnerem Norsk Energii zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Norway Grants i Ministerstwa Środowiska „ EMPI – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE WG STANDARDU EN ISO 50001".

Projekt EMPI miał na celu popularyzację standardu zarządzania energią EN ISO 50001 w Polsce, poprzez wdrożenie go w wybranych 9 przedsiębiorstwach i zademonstrowanie na ich przykładzie korzyści ekonomicznych i ekologicznych z nim związanych. W ramach projektu rozpowszechniana była wiedza na temat praktycznych aspektów stosowania systemów zarządzania energią w przemyśle. Doświadczenia norweskiego partnera projektu, Norsk Energi, w zakresie wdrażania standardu EN ISO 50001 zostały przeniesione i dostosowane do polskich warunków z wykorzystaniem naukowego podejścia. Norwescy i polscy eksperci przeprowadzili zarządców i personel techniczny 9 pilotażowych przedsiębiorstw przez proces wdrażania standardu PN-EN ISO 50001. Współpraca oparta była na szkoleniach, konsultacjach technicznych i indywidualnym doradztwie. Wszystkie działania w ramach projektu zostały podsumowane na ogólnokrajowej konferencji, która odbyła się 26 września 2017 w Warszawie. Więcej informacji o projekcie znajduje się na http://empiproject.eu

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl